News

     Summer Tour Ready to "Rock"

This summer tour ready to “Rock” na ang mga favorite superstar singers mo.

Magkakaraon ng isang malaking summer concert season para sa mga diehard fans makikita at maririnig mo ang mga isa sa favorite artist mo tulad nina Taylor Swift, the Rolling Stones, U2 at iba pang mga sikat na superstar singers sa mundo.

Nung nakaraan taon nag tala ang Pollstar sa pag cover ng isang concert industry na estimated ang size of the North American concert business at $6.2 billion. Ang ang numero na ito ay inaasahan na maslalaki sa taon ng 2015.

Bago maki jamming at maki rock pakingan ang muna ang handog namin kanta para sa inyo.

http://www.mymusicstore.com.ph/site/song/siakol/446588/pantasya

 

Photo source: http://www.usatoday.com/story/life/music/2015/05/03/summer-tour-preview/26300067/

This summer tour ready to “Rock” na ang mga favorite superstar singers mo.

Magkakaraon ng isang malaking summer concert season para sa mga diehard fans makikita at maririnig mo ang mga isa sa favorite artist mo tulad nina Taylor Swift, the Rolling Stones, U2 at iba pang mga sikat na superstar singers sa mundo.

Nung nakaraan taon nag tala ang Pollstar sa pag cover ng isang concert industry na estimated ang size of the North American concert business at $6.2 billion. Ang ang numero na ito ay inaasahan na maslalaki sa taon ng 2015.

Bago maki jamming at maki rock pakingan ang muna ang handog namin kanta para sa inyo.

http://www.mymusicstore.com.ph/site/song/siakol/446588/pantasya

 

Photo source: http://www.usatoday.com/story/life/music/2015/05/03/summer-tour-preview/26300067/


comments powered by Disqus

Our PartnersTerms | FAQs | Tutorial | Contact Us
© 2013 MyMusicStore Philippines